Struktur Program Studi

 

Ketua Prodi Teknik Elektro untuk FTI JayabayaKetua Prodi Teknik Elektro S1 : Dr. Ir. Wike Handini, MT.


 

Ketua Prodi Teknik Mesin S1 : Ir. Aji Digdoyo M.Si


Ketua Prodi Teknik Kimia S1 : Ferra Naidir, ST, M.Eng, Ph.D


Ketua Prodi Teknik Elektronika D3 FTI Jayabaya
Ketua Prodi Teknik Elektronika D3 : Ir. Dian Samodrawati , MM


Ketua Prodi Teknik Mesin D3
Ketua Prodi Teknik Mesin D3 : Ir. Rudi Yulianto, MT